Gå til innhold

Sykepleie og pasientbehandling

Simulering og opplæring

Realistic practice is the key to developing proficiency in patient care skills. Our manikins and trainers below are designed to train learners in the care and management of a variety of in-hospital patients.

Treningsdukker & Ferdighetstrenere for Pasientbehandling

Utviklet for at en under sykepleieutdanning kan trene på alt fra grunnleggende vurdering til avansert praksis

Nursing Anne Simulator

Treningsdukke til å simulering av rekke pasientvurderings- og pleieprosedyrer på kvinnelige sykehuspasienter. Inkluderer auskultasjon, vokallyder og en oppdatert blodtrykksarm (ved bruk sammen med nye SimPad) som simulerer vitale tegn. Moduler for brystundersøkelse, postoperativ pleie ved mastektomi og fundusmassasje kan legges til og gjør denne modellen av en voksen kvinne komplett.

Nursing Anne

Nursing Kelly er en treningsdukke som brukes til scenariebasert opplæring i pleie og behandling av en rekke forskjellige typer sykehuspasienter. Opplæringen omfatter blodtrykksmåling, auskultasjon, sårvurdering og sårbehandling. Denne naturtro modellen av en voksen mann er perfekt for begynneropplæring av sykehuspersonell.

Nursing Kelly

Treningsdukken forestiller et seks år gammelt barn til opplæring av sykehuspersonell på pediatriske avdelinger.

Nursing Kid

Nursing Baby er et spedbarn som er utviklet for undervise sykehuspersonell i pleieprosedyrer på spedbarn.

Nursing Baby

MegaCode Kelly Advanced er solid til å tåle avanserte livredningsøvelser i terrenget.

MegaCode Kelly Advanced

Uunnværlig ved opplæring i avansert livredning på barn.

MegaCode Kid™

Next Generation Harvey® muliggjør hjerte-/lungeopplæring for alt helsepersonell. Denne helkropps treningsdukken simulerer realistisk nesten alle hjertesykdommer bare ved et tastetrykk. Harvey inkluderer 50 pasientkasuistikker, 10 omfattende standardiserte pasientpensum, og forbedrede fysiske funksjoner.

In-Service Home Care Training Simulator er et mannlig bekken i reell størrelse med utskiftbare genitalier designet for praktisk urologisk og rektal tilgang for gastrointestinale pleieprosedyrer. Sårpleiemoduler setter et realistisk preg på gruppehelsescenarier.

Fundus Skills and Assessment Trainer har den normale anatomien til status-post eller postpartum kvinneunderliv designet for opplæring av fundusvurdring og massasjeferdigheter.

Extri Kelly er en holdbar, kraftig og fullt bevegelig opplæringsdukke som er ideell for frigjørings- og redningsøvelser.

Extri Kelly

Crash Kelly er en robust treningsdukke med intubasjonshode som egner seg til trening av rednings- og bergingssituasjoner.

Crash Kelly

Måle, Vurdere & Debriefe

LLEAP brings simplicity to running simulation training and efficiencies to the management and development of scenarios.

LLEAP

SimPad PLUS er en styringsenhet som brukes til å kontrollere Laerdal -treningsdukker og simulatorer. Den kan også brukes sammen med ferdighetstrenere og standariserte pasienter. SimPad PLUS hjelper instruktøren, ny eller erfaren, å levere svært effektiv simuleringsbasert opplæring

SimPad PLUS

SimView™ Mobile er den bærbare løsningen for et integrert oppfangings- og debriefingssystem. Bærbare SimView kan enkelt transporteres og monteres til å la deg ta opp tre videostrømmer, pasientmonitoren, og lyd i én debriefingsfil

SimView Mobile

SimView er en rekke tilbakemeldingsverktøy som tar opp lyd og video i simuleringsøvelser og andre undervisningssituasjoner for at hver simuleringsøvelse skal kunne spilles av, analyseres og loggføres.

SimView™

Session Viewer is a standalone application for recording, viewing, and editing exported SimView debriefing files, LLEAP event logs, SimPad PLUS log files, and BLS result files.

Session Viewer

SimCenter makes your simulation experience easier and more rewarding than ever. For the simulation novice to sophisticated developers, SimCenter has the tools and services to help every user realize their full potential.

SimCenter

Relaterte Produkter & Service

You must be logged in to submit the form.